Help - Search - Members - Calendar
Full Version: แก๊งค์ขาป่วน.... รวมก๊วนริมระเบียง
ThaiDVD.net | Hi-DEF Blu-Ray DVD HTPC Home Theater ไฮเดฟ บลูเรย์ ดีวีดี โฮมเธียเตอร์ > .:: ETC Zone ::. > ริมระเบียง(เรื่องทั่วไป)
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639
perm.howdy


ความแก่ เป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่

ความเป็นผู้อาวุโสนั้น เลือกได้
ตอนเป็นวัยรุ่น ก่อนปี 2500 รัฐบาลสั่งเลิก โรงยาฝิ่น มีพิธีเผา ฝิ่น และอุปกรณ์การสูบฝิ่น ที่ท้องสนามหลวง

ก่อนหน้านี้ ฝิ่น เป็นสิ่งถูกกฎหมาย รัฐบาลออกกฎหมาย โดยคำสั่งคณะปฎิวัติ ของ จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์

ให้ฝิ่นเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ห้ามเสพ และมีไว้ในครอบครอง ตอนนั้นพวกเราอายุเข้าวัย Teenage จึงเป็น

คนไทยรุ่นแรกที่ปลอดฝิ่น ที่เป็นยาเสพติดที่ให้โทษมหันต์ คนที่เป็นหนุ่มก่อนพวกเรา เคยสูบฝิ่น ก็ดิ้นรน

หาสิ่งใหม่มาทดแทน ฮีโรอีน ก็เข้าเมืองไทย เริ่มแรกไม่มีใครรู้จัก ไม่รู้ถึงโทษของมัน พวกเราบางคนที่เป็น

วัยรุ่น แก่แดด เริ่มเสพ ฮีโรอีน โดยเรียกสิ่งเสพติดนี้ว่า "แค๊พ" บ้าง "ไอระเหย" บ้าง ไม่มีใครใช้คำว่า

ฮีโรอีน เคยเห็นเพื่อนรุ่นพี่ ดูด "แค๊พ" หรือ "ไอระเหย" นี้ ในร้านกาแฟ กลางหลังวังบูรพา เหมือนที่เห็น

ในหนังเรื่อง "GIA" สมัยนั้น ใช้กระดาษตะกั่ว ทำเป็นกระบวย วางเกล็ด "ไอระเหย" ลงไป แล้วจุดไม้ขีด

รนที่ก้นกลวย แล้วใช้หลอดดูด ควัน มี วิธีการ ที่ สวยงาม ระยับ เริ่มจาก แกะซองบุหรี่เปล่า เอากระดาษ

ตะกั่วที่ใช้ห่อบุหรี่ในซองบุหรี่ ออกมา คลี่ ให้แบน แล้วใช้ไม้ขีด จุดเผา กระดาษบางๆ ที่ติดประกบกับ

กระดาษตะกั่วให้ไหม้ กระดาษตะกั่วไม่ติดไฟ เพื่อลอกให้เหลือแต่เพียงกระดาษตะกั่ว แล้วก็มาพับเป็น

กะบวย มีมือจับอย่างสวยงาม ตอนนี้ ก็จะต้องทำหลอดดูด จะใช้ แบ็งค์ บาท ใหม่ๆ มาม้วนตามยาวให้เป็น

หลอด ต้องแบ็งค์ใหม่ ไม่งั้นจะยับ ย่น ใช้ด้ายเย็บผ้าที่เตรียมมา ผูกหัวท้ายหลอดที่ทำจากแบ็งค์บาทนี้ให้แน่น

ก็จะได้หลอดดูด แล้วก็ค่อยๆบรรจงวาง เกล็ดฮีโรอีน ลงในกระบวย ใช้ไม้ขีด หรือไฟแช๊กลน ดูดควัน

ตอนนั้น ทำอย่างเปิดเผย มีคนมองการเสพกันทั้งร้าน จึงต้องมีวิธีการที่ ตอนนั้นคิดว่าเป็น ศิลปะ อย่างที่ว่า

ต่อมา รัฐบาลประกาศถึงโทษของ "ไอระเหย" และปราบปรามผู้เสพ และมีไว้ในครอบครอง จึงเลิกเสพ

กันในที่สาธารณะ วัยรุ่น รุ่นผม หลายคน ติด "แค๊บ" ไปเรียบร้อยแล้ว คนที่ไม่ติด "แค๊บ" คือวัยรุ่น

ที่ไม่ค่อยมีเงิน จะกินยังไม่ค่อยมี "แค๊บ" สมัยนั้นถือว่าแพง จึงไม่ได้ทดลอง และติดยา นับว่าเป็นโชค

วัยรุ่นพวกเราที่รักการเป็นนักเลง ได้รับการสั่งสอนจากคนรุ่นพี่ว่า ถ้าจะเป็นนักเลง ต้องใจสู้ และ รูปหล่อ

ต้องพูดจาให้ดี เพื่อให้คนรัก และเกรงใจ ต้องไม่กินเหล้า ไม่สูบฝิ่น ส่วนบุหรี่ นั้นกฎนักเลงไม่ห้าม

เพราะ สูบแล้ว เท่ห์ นักเลงดังอย่าง "แดง ไบเล่ย" หรือ "ปุ๊ ระเบิดขวด" "จ๊อด เฮาดี้" จึงเก็บเงินไว้

แต่งตัวให้ หล่อ ทันสมัย ดีกว่าไปเสียเงินให้เรื่องอื่นเมื่อ "แค๊พ" "ไอระเหย" "ฮีโรอีน" เป็นสิ่งผิดกฎหมาย และเมื่อรู้ถึงโทษของมัน พวกเราหลายคน

เลิกเสพ หลายคนมีอาการลงแดง หลายคนเลิกไม่ได้ คงติด "แค๊พ" จนตายก่อนที่อายุจะเห็นเลข 3

หลายคนต้อง ทำการอด เหมือนอย่างที่เห็นในหนังเรื่อง GIA เราต้องจับเพื่อนที่ติดยามัดไว้บนเตียง

กลางสวน ปล่อยให้ร้องทุรนทุราย ขอความเห็นใจจากเพื่อน ว่า "กูตายแน่ เอายาให้กูหน่อย เกล็ดสุดท้าย

กูสัญญา" แต่พวกเราก็ใจแข็ง ส่งแต่ ข้าวและน้ำอย่างเดียว เพื่อน คลั่งอยู่หลายวัน จนอาการสงบจริงๆ

จึงแก้มัด และก็เลิกได้เด็ดขาด บางคนเลิกยาได้ แต่หันมาติดเหล้าแทน เพราะจะให้ลืมยา ต้องเมา

ก็เลยเมาเรื่อยไป เพื่อนประเภทนี้ จะมีชีวิตอยู่ยาวหน่อย แต่ไม่เห็น เลข 6

วัยรุ่นยุค 60 ไม่เคยมี ผู้หญิงติดยา ผมรับรอง และ ยืนยันได้ หลังจากยุค 60 แล้ว มาถึงยุค

Woodstock Beatles จึงเริ่มมี สาวๆ ติดยา เริ่มจาก กัญชา ก่อน จนถึง เฮโรอีน และ โคเคน

พัฒนามาเป็น ยาม้า หรือ ยาเสพติดในปัจจุบัน ที่หาง่าย และวิธีการเสพ ง่ายกว่า สมัยผมเป็นวัยรุ่น
ตอนเราเป็นวัยรุ่น ชีวิตเป็นสิ่งท้าทาย เราไม่กลัวอันตราย เราได้ยินโทษของ ยาเสพติด

เราก็ไม่กลัว เราบอกว่า "ชีวิตต้องวัดดวง" พอเราโตขึ้น เราจึงเข้าใจ เราจึงรู้ว่า ชตาชีวิต นั้น เรา

เลือกได้ แต่เราเลือกผิด แต่เราก็ไม่เสียใจ ถามว่า ถ้าเราย้อนเวลากลับไปเป็นวัยรุ่น โดยพกความคิด

เหมือนตอนเราอายุ 60 กว่าๆ ในวันนี้ไปด้วย เราจะแก้ไขชีวิตให้ดีกว่าทุกวันนี้ หรือไม่

เราก็ตอบไม่ได้ครับ

perm.howdy
QUOTE(aey_fm @ Dec 8 2011, 12:05 AM) *
ท่องไปไม่ได้ไกล ไปเจอที่ๆ หนึ่ง ความไม่พอใจออกเป็นตัวหนังสือทะลุกลางปล้องออกมา ว่าเค้าว่า " สังคมดัดจริต " นั่งตีความอยู่พักหนึ่ง เพราะเพิ่งเคยได้ยิน

เอ๋ ก็คิดว่า จุดประสงค์ของ จขกท เค้าก็ดีนิ ทำไมมีคนคิดแบบนี้ได้
จาก OK Nation Blog
สามี(ตัวดี)ว่าที่เมียน้อย
หมวด : นักข่าวอาสา


ปัญหาของหนูอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่น เนื่องจากว่าหนูตกที่นั่งเมียน้อยค่ะ

เรื่องมีอยู่ว่าหนูรักกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขามีภรรยาแล้ว และมีลูกหนึ่งคน แต่ขณะที่หนูเจอกับเขา
เขาไม่ได้อยู่กับภรรยามาประมาณ 1 ปีแล้ว แต่ยังไม่หย่าขาดจากกัน เขาบอกว่าเคยบอกให้ภรรยา
ไปหย่า แต่เธอไม่ยอมหย่าให้ เนื่องจากเขาเคยใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาประมาณ 12 ปี และแฟนหนูรับราชการ

ทุกเดือนภรรยายังคงแวะเวียนมารับเงินเดือนจากแฟนหนูตลอด และทุกครั้งก็จะมีปากเสียงกันตลอดเวลา
แฟนหนูเคยมีรถอยู่ 2 คน ปัจจุบันภรรยาก็เอากลับไปหมดแล้ว และยังให้แฟนหนูโอนเงินให้อีกเดือนละ
ประมาณ 5,000 บาท เป็นค่าเลี้ยงลูก

อยากทราบว่าแฟนหนูมีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้าง ถ้าเขาฟ้องสามีเขา จะฟ้องหนูด้วยไหม และหนูควรทำอย่างไรดี

จอย

ตอบ
ศูนย์ปรึกษากฎหมายชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แนะนำเรื่องนี้ว่า ถ้าจะให้ดีสำหรับเรื่องนี้ คือ คงต้องรอให้สามีของคุณหย่า
กับภรรยาเก่าให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งจะเป็นทางออกที่ดีกับทุกฝ่าย

จากข้อมูลภรรยาเก่าไม่ยอมหย่าให้ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องยากที่จะจบลงอย่างง่ายๆ

ถ้าจะว่ากันตามกฎหมาย แฟนของคุณก็มีสิทธิที่จะฟ้องหย่าภรรยาด้วย หากมีเหตุของการฟ้องหย่า
หนึ่งในเหตุแห่งการฟ้องหย่าคือ ทิ้งร้างกันเกิน 1 ปี และแยกกันอยู่เกินกว่า 3 ปี ก็สามารถฟ้องหย่า
ได้เช่นกัน

จากข้อมูลที่คุณบอก แฟนแยกกันอยู่กับภรรยามาหนึ่งปีแล้ว ก็ต้องดูว่าแฟนของคุณจะเข้าข่ายทิ้งร้าง
เกิน 1 ปี หรือไม่ เพราะการที่จะอ้างเหตุของการแยกกันอยู่ หรือทิ้งร้าง เพื่อฟ้องหย่าได้นั้น ต้องหมายถึง
ฝ่ายที่ฟ้องหย่ายังต้องไม่มีคนใหม่ เพราะถ้ามีคนใหม่แล้วจะอ้างเหตุเพื่อขอฟ้องหย่านั้นก็ฟังไม่ขึ้น

สำหรับเรื่องของคุณนั้น ภรรยาของแฟนคุณมีสิทธิที่จะฟ้องคุณด้วยฐานะที่เป็นชู้กับสามีของเธอ
เนื่องจากเธอมีทะเบียนสมรส จึงมีสิทธิที่จะฟ้องร้องกับคุณ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเธอจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง
แต่ก็ไม่ต้องวิตกกังวลมากเกินไป เพราะเมื่อมาถึงขั้นที่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นแล้ว ศาลก็จะพิจารณาให้
ความเป็นธรรมกับเรื่องนี้ต่อคุณ ไม่ได้หมายความว่า ภรรยาของแฟนคุณเรียกร้องค่าทดแทนความ
เสียหายเท่าไหร่คุณต้องจ่ายเท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลแต่เพียงผู้เดียว

ลุงแจ่ม
perm.howdy
QUOTE(aey_fm @ Dec 8 2011, 01:54 PM) *
ได้โปรดด.ใครก็ได้...ช่วยทำอะไรก็ได้เพื่อให้ผู้หญิงโง่ๆคนนี้...ข้ามผ่านพ้นคืนนี้ไปให้ได้...ได้มั๊ย

http://www.pantip.com/cafe/siam/topic/F114.../F11429911.html

กระทู้ให้กำลังใจผู้หญิง อ่านแล้วชื่นใจ ใช้ธรรมะรักษาใจ happy.gif
ช่วยคนที่ผงเข้าตาได้เสมอ แต่เวลาผงเข้าตาตัวเอง จะช่วยตัวเองไม่ได้

คำพูด กำลังใจที่ให้ จะได้ผลตอนที่ กำลังรับฟัง และตรึกตรองในเหตุผล แต่หลังจากนั้น ก็จะกลับเข้าสู่

อารมณ์เดิม คนที่ไม่เคยมีอาการนี้ จะไม่รู้ และ ไม่เข้าใจความรู้สึก

คนที่ไม่เคยเป็นพ่อ หรือ แม่ คน จะไม่รู้ซึ้งถึงความรู้สึกของคนเป็น พ่อ หรือ แม่ ไม่เคยมีสัมผัสความรัก

ที่เกิดขึ้นเพราะธรรมชาติ กำหนด ความรู้สึก ที่ได้อุ้มลูกน้อย ครั้งแรกเมื่อพยาบาลนำออกจากห้องคลอด

แล้วส่งให้ พ่อ รับไปอุ้ม สัมผัสที่แนบกับอก เป็นความรู้สึกมหัศจรรย์ ที่คนไม่เคยมีลูก จะไม่มีวันรู้สึกได้

เคยมีเพื่อน มีหนุ่มสีชมภู มาติดพัน รักเพื่อนผมมากๆ จนไปผ่าตัดแปลงเพศมา แล้วชวนเพื่อนผมให้

อยู่ด้วยกันอย่าง คู่ ผัวเมีย บอกแปลงเพศมาแล้ว เพื่อนผมปฎิเสธ บอกที่คบเป็นเพื่อนสนิท เพราะถูกใจ

ในนิสัย และการใช้ชีวิตที่ร้อนแรง ถึงคุณจะแปลงเพศ เป็นหญิงแล้วทุกส่วน แต่ใจคุณยังเป็นชาย

เพราะไม่มีผู้ชายคนใดในโลกนี้ จะมีความเป็นผู้หญิงจริงๆที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้ได้อย่างแน่นอน

คนไม่เคยอกหัก จะไม่รู้ว่า สาหัสเพียงใด และ ทรมานเพียงไร ที่จะผ่านช่วงนั้นไปให้ได้ แต่ผ่านได้แน่

เพราะธรรมชาติ สร้างให้สัตว์โลกทั้งหลาย รักตัวเอง และ พาตัวเองให้รอดชีวิต คุณจะผ่านไปได้

เมื่อผ่านไปแล้ว จะเห็นความมหัศจรรย์ของสันดานมนุษย์ในตัวคุณเอง ว่าจิตใจและร่างกายมันเยียวยา

ตัวของมันเองได้อย่างไร ผมให้กำลังใจ
perm.howdy


เตือนพ่อแม่มือใหม่ระวังความเครียดจากความคาดหวังของสังคม
และของตัวเองที่ต้องการเป็นพ่อแม่ผู้สมบูรณ์แบบ มาทำลายชีวิตครอบครัว


จาก Manager On Line

เหตุที่กล่าวเช่นนี้เพราะมีการวิจัยกลุ่มพ่อแม่มือใหม่ (ผู้ที่มีลูกคนแรก) จำนวน 182 คู่
ที่มีลูกในช่วงปี 2008 - 2010 พบว่า การปรับตัวเพื่อรับบทบาทใหม่ของชีวิตในฐานะพ่อแม่
นั้นค่อนข้างยากลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ่อแม่ที่รู้สึกว่าตนเองถูกสังคม และคนรอบข้าง
ตั้งความคาดหวังเอาไว้ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่ดีพร้อม

ทีมวิจัยพบว่า คุณแม่ในยุคนี้ขาดความเชื่อมั่นในตนเองว่าจะสามารถเลี้ยงดูบุตรได้
ขณะที่คุณพ่อก็มีความเครียดมากขึ้น และกังวลว่าคนอื่นจะมองตนเองนั้นไม่มีทักษะในการเลี้ยงลูก
อย่างไรก็ดี ความเครียดที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อนั้นอาจเป็นเรื่องดีสำหรับครอบครัว เพราะนั่นหมายความว่า
คุณพ่อท่านนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูก มากกว่าจะปล่อยให้แม่รับภาระแต่เพียงผู้เดียวเหมือนในอดีต

"ถ้าคุณคิดว่าคุณต้องเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเพราะแรงกดดันจากสังคมรอบข้าง และคุณต้องแบกรับ
ความคาดหวังนี้ไว้กับตัวคุณ มันอาจจะดี หรือมีประโยชน์ในตอนต้น แต่ในระยะยาวแล้วคงไม่ดีแน่"
เมแกน ลี เจ้าของงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกากล่าว

เจ้าของงานวิจัยยังได้เผยด้วยว่า สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการประเมินพ่อแม่ในช่วงเวลา 3 เดือน
ตั้งแต่ทารกคลอด ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่า ความรู้สึกและความต้องการที่จะเป็นพ่อแม่ผู้สมบูรณ์แบบอาจ
เปลี่ยนไปได้เมื่อเวลาผ่านไป

การแบกรับความคาดหวังจากคนรอบข้างในประเด็นเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกจนทำให้พ่อแม่เครียดนี้
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่เป็นดาราดัง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม
ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ควรเกิดขึ้นแต่อย่างใด เพราะปัจจัยต่าง ๆ ของแต่ละครอบครัวล้วนแตกต่างกัน
ไม่มีครอบครัวใดเหมือนกันสักนิด

อีกประการหนึ่ง แม้เราจะมีซีดีสอนการให้นมบุตร ซีดีสอนการอาบน้ำ หรือซีดีการกล่อมลูกนอน ฯลฯ
ก็ตาม แต่เมื่อต้องมารับมือจริง ๆ จะพบว่า ยังมีอีกหลายสิ่งให้ต้องปรับตัวปรับใจ และเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับ
ลูกน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลก

เช่นนั้นแล้ว การเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบหมายถึงอะไร...

aey_fm
QUOTE(perm.howdy @ Dec 8 2011, 02:02 PM) *


ความแก่ เป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่

ความเป็นผู้อาวุโสนั้น เลือกได้
ตอนเป็นวัยรุ่น ก่อนปี 2500 รัฐบาลสั่งเลิก โรงยาฝิ่น มีพิธีเผา ฝิ่น และอุปกรณ์การสูบฝิ่น ที่ท้องสนามหลวง

ก่อนหน้านี้ ฝิ่น เป็นสิ่งถูกกฎหมาย รัฐบาลออกกฎหมาย โดยคำสั่งคณะปฎิวัติ ของ จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์

ให้ฝิ่นเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ห้ามเสพ และมีไว้ในครอบครอง ตอนนั้นพวกเราอายุเข้าวัย Teenage จึงเป็น

คนไทยรุ่นแรกที่ปลอดฝิ่น ที่เป็นยาเสพติดที่ให้โทษมหันต์ คนที่เป็นหนุ่มก่อนพวกเรา เคยสูบฝิ่น ก็ดิ้นรน

หาสิ่งใหม่มาทดแทน ฮีโรอีน ก็เข้าเมืองไทย เริ่มแรกไม่มีใครรู้จัก ไม่รู้ถึงโทษของมัน พวกเราบางคนที่เป็น

วัยรุ่น แก่แดด เริ่มเสพ ฮีโรอีน โดยเรียกสิ่งเสพติดนี้ว่า "แค๊พ" บ้าง "ไอระเหย" บ้าง ไม่มีใครใช้คำว่า

ฮีโรอีน เคยเห็นเพื่อนรุ่นพี่ ดูด "แค๊พ" หรือ "ไอระเหย" นี้ ในร้านกาแฟ กลางหลังวังบูรพา เหมือนที่เห็น

ในหนังเรื่อง "GIA" สมัยนั้น ใช้กระดาษตะกั่ว ทำเป็นกระบวย วางเกล็ด "ไอระเหย" ลงไป แล้วจุดไม้ขีด

รนที่ก้นกลวย แล้วใช้หลอดดูด ควัน มี วิธีการ ที่ สวยงาม ระยับ เริ่มจาก แกะซองบุหรี่เปล่า เอากระดาษ

ตะกั่วที่ใช้ห่อบุหรี่ในซองบุหรี่ ออกมา คลี่ ให้แบน แล้วใช้ไม้ขีด จุดเผา กระดาษบางๆ ที่ติดประกบกับ

กระดาษตะกั่วให้ไหม้ กระดาษตะกั่วไม่ติดไฟ เพื่อลอกให้เหลือแต่เพียงกระดาษตะกั่ว แล้วก็มาพับเป็น

กะบวย มีมือจับอย่างสวยงาม ตอนนี้ ก็จะต้องทำหลอดดูด จะใช้ แบ็งค์ บาท ใหม่ๆ มาม้วนตามยาวให้เป็น

หลอด ต้องแบ็งค์ใหม่ ไม่งั้นจะยับ ย่น ใช้ด้ายเย็บผ้าที่เตรียมมา ผูกหัวท้ายหลอดที่ทำจากแบ็งค์บาทนี้ให้แน่น

ก็จะได้หลอดดูด แล้วก็ค่อยๆบรรจงวาง เกล็ดฮีโรอีน ลงในกระบวย ใช้ไม้ขีด หรือไฟแช๊กลน ดูดควัน

ตอนนั้น ทำอย่างเปิดเผย มีคนมองการเสพกันทั้งร้าน จึงต้องมีวิธีการที่ ตอนนั้นคิดว่าเป็น ศิลปะ อย่างที่ว่า

ต่อมา รัฐบาลประกาศถึงโทษของ "ไอระเหย" และปราบปรามผู้เสพ และมีไว้ในครอบครอง จึงเลิกเสพ

กันในที่สาธารณะ วัยรุ่น รุ่นผม หลายคน ติด "แค๊บ" ไปเรียบร้อยแล้ว คนที่ไม่ติด "แค๊บ" คือวัยรุ่น

ที่ไม่ค่อยมีเงิน จะกินยังไม่ค่อยมี "แค๊บ" สมัยนั้นถือว่าแพง จึงไม่ได้ทดลอง และติดยา นับว่าเป็นโชค

วัยรุ่นพวกเราที่รักการเป็นนักเลง ได้รับการสั่งสอนจากคนรุ่นพี่ว่า ถ้าจะเป็นนักเลง ต้องใจสู้ และ รูปหล่อ

ต้องพูดจาให้ดี เพื่อให้คนรัก และเกรงใจ ต้องไม่กินเหล้า ไม่สูบฝิ่น ส่วนบุหรี่ นั้นกฎนักเลงไม่ห้าม

เพราะ สูบแล้ว เท่ห์ นักเลงดังอย่าง "แดง ไบเล่ย" หรือ "ปุ๊ ระเบิดขวด" "จ๊อด เฮาดี้" จึงเก็บเงินไว้

แต่งตัวให้ หล่อ ทันสมัย ดีกว่าไปเสียเงินให้เรื่องอื่น


ทันเห็น คนติด"ผงขาว" ส่วนใหญ่จะผอม แทบมีแต่ก้าง หาคนอ้วนไม่มีดูได้ไม่ยาก

ยืนโงนเงน ไร้เรี้ยวแรง ตาฉ่ำ แต่ไม่ยักจะล้มนะ นึกไปถึงน้ำพุ เลิกๆ อยากๆ

หาคนเลิกจริงๆ ไม่ได้หรอก

ปล.ปัจจุบัน เราไม่มีทางทันวัยรุ่น (ที่คิดไม่ได้ คิดไม่เป็นหรอกคะ) ..... ก็ว่ากันไปนะ
aey_fm
QUOTE(perm.howdy @ Dec 8 2011, 03:52 PM) *


เตือนพ่อแม่มือใหม่ระวังความเครียดจากความคาดหวังของสังคม
และของตัวเองที่ต้องการเป็นพ่อแม่ผู้สมบูรณ์แบบ มาทำลายชีวิตครอบครัว


จาก Manager On Line

เหตุที่กล่าวเช่นนี้เพราะมีการวิจัยกลุ่มพ่อแม่มือใหม่ (ผู้ที่มีลูกคนแรก) จำนวน 182 คู่
ที่มีลูกในช่วงปี 2008 - 2010 พบว่า การปรับตัวเพื่อรับบทบาทใหม่ของชีวิตในฐานะพ่อแม่
นั้นค่อนข้างยากลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ่อแม่ที่รู้สึกว่าตนเองถูกสังคม และคนรอบข้าง
ตั้งความคาดหวังเอาไว้ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่ดีพร้อม

ทีมวิจัยพบว่า คุณแม่ในยุคนี้ขาดความเชื่อมั่นในตนเองว่าจะสามารถเลี้ยงดูบุตรได้
ขณะที่คุณพ่อก็มีความเครียดมากขึ้น และกังวลว่าคนอื่นจะมองตนเองนั้นไม่มีทักษะในการเลี้ยงลูก
อย่างไรก็ดี ความเครียดที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อนั้นอาจเป็นเรื่องดีสำหรับครอบครัว เพราะนั่นหมายความว่า
คุณพ่อท่านนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูก มากกว่าจะปล่อยให้แม่รับภาระแต่เพียงผู้เดียวเหมือนในอดีต

"ถ้าคุณคิดว่าคุณต้องเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเพราะแรงกดดันจากสังคมรอบข้าง และคุณต้องแบกรับ
ความคาดหวังนี้ไว้กับตัวคุณ มันอาจจะดี หรือมีประโยชน์ในตอนต้น แต่ในระยะยาวแล้วคงไม่ดีแน่"
เมแกน ลี เจ้าของงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกากล่าว

เจ้าของงานวิจัยยังได้เผยด้วยว่า สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการประเมินพ่อแม่ในช่วงเวลา 3 เดือน
ตั้งแต่ทารกคลอด ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่า ความรู้สึกและความต้องการที่จะเป็นพ่อแม่ผู้สมบูรณ์แบบอาจ
เปลี่ยนไปได้เมื่อเวลาผ่านไป

การแบกรับความคาดหวังจากคนรอบข้างในประเด็นเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกจนทำให้พ่อแม่เครียดนี้
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่เป็นดาราดัง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม
ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ควรเกิดขึ้นแต่อย่างใด เพราะปัจจัยต่าง ๆ ของแต่ละครอบครัวล้วนแตกต่างกัน
ไม่มีครอบครัวใดเหมือนกันสักนิด

อีกประการหนึ่ง แม้เราจะมีซีดีสอนการให้นมบุตร ซีดีสอนการอาบน้ำ หรือซีดีการกล่อมลูกนอน ฯลฯ
ก็ตาม แต่เมื่อต้องมารับมือจริง ๆ จะพบว่า ยังมีอีกหลายสิ่งให้ต้องปรับตัวปรับใจ และเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับ
ลูกน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลก

เช่นนั้นแล้ว การเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบหมายถึงอะไร...
เครียดตั้งแต่รู้ตัวว่าท้องแล้ว (ส่วนใหญ่จะเป็นกับผู้หญิง)
aey_fm
QUOTE(perm.howdy @ Dec 8 2011, 03:17 PM) *
QUOTE(aey_fm @ Dec 8 2011, 12:05 AM) *
ท่องไปไม่ได้ไกล ไปเจอที่ๆ หนึ่ง ความไม่พอใจออกเป็นตัวหนังสือทะลุกลางปล้องออกมา ว่าเค้าว่า " สังคมดัดจริต " นั่งตีความอยู่พักหนึ่ง เพราะเพิ่งเคยได้ยิน

เอ๋ ก็คิดว่า จุดประสงค์ของ จขกท เค้าก็ดีนิ ทำไมมีคนคิดแบบนี้ได้
จาก OK Nation Blog
สามี(ตัวดี)ว่าที่เมียน้อย
หมวด : นักข่าวอาสา


ลุงแจ่ม


มันก็ยังงงๆ นะลุงแจ่ม ขอเอ่ยถึงหนูต่าย ที่เป็นข่าวหน้าหนึ่ง ในฐานะชอบหนังที่เค้าเล่นหลายต่อหลายเรื่อง

ติดตามเรื่องราวของเธอมานาน มีข่าวไม่ดีให้เจ็บตัวหลายครั้งมิใช่หรือ ประวัติเธออย่างไรเจ้ไม่สนใจ

แต่พอได้แล้ว อย่าให้ผู้ชาย สารเลว พวกนี้มันแตะต้องตัวเธอได้อีก เจ็บครั้งเดียวก็ควรจำไว้เป็นคาถา นะต่าย เจ้ขอร้องaey_fm


มอง สาวๆ ผ่านหน้าร้าน เช้า สาย บ่าย ค่ำ ตอนนี้ครึ่งๆ ห้าสิบ ห้าสิบ ทำศัลยกรรมจมูก เอ๋เฉยๆ นะไม่ได้ต่อต้าน

ทำแล้วคุณคิดว่าดีเสริมอะไรก็แล้วแต่ มั่นใจ สวยขึ้นก็ทำไป แต่บางคนธรรมชาติให้มาก็คิดว่า โอเช นะ

พอเพิ่มเติมก็ล้นไป ยาวแหลม โด่งกว้าง บางคนสูงไปรั้งจมูกจนผิวบาง เป็นแผลหนักไปอีก เห็นแล้วหยอง (เอาออกแล้วจะเหมือนเดิมเปล่านะ)

แต่บางคนก็สวย ผิดหู ผิดตา สวยแบบเกาหลี ญีปุ่นก็มีคะ แต่ก็คงต้องลงทุนหลายอยู่ แล้วต้องแต่งตัวให้เข้ากับหน้า ลุกส์ที่เปลี่ยนไปเป็นคนธรรมดาไม่ได้แล้ว

หลายๆ ปีก่อน นิยมสักคิ้ว เป็นชินจัง ทั้งบ้าน ทั้งเมือง ผู้หญิงนี่แปลกจริงๆ คิ้วอย่าไปสัก ดูแก่นะ เผื่อไปถือศีลด้วย ลบยากไม่ใช่หรือ

อีกไม่กี่ปี เราก็คงมีค่านิยมแบบเกาหลี พลาสติกกันหมด

ตอนนี้กวนอิม อาร์เช่ ยังไม่มีจำหน่ายอยู่นะคะ แต่เค้าเอาไปทา จุ๊กกูแร้ กันมากกว่าทาหน้าอะ
aey_fm


" ถ้าใครทำให้โกรธ อย่าโกรธตอบ
ถ้าท่านโกรธตอบท่านจะยิ่งโง่กว่าเขา

จงเป็นคนฉลาดสงสารเห็นใจเขา เพราะว่าเขากำลังได้ทุกข์....

เพ่งอารมณ์เมตตาเป็นอารมณ์ภาวนา แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลก
เมตตาเท่านั้นที่จะเอาชนะโทสะและความเกลียดได้ "


หลวงปู่ชา สุภทฺโท
ฮง เจริญพาศน์
[quote name='perm.howdy' date='Dec 8 2011, 03:02 AM' post='2626022']


ความแก่ เป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่

ความเป็นผู้อาวุโสนั้น เลือกได้
ตอนเป็นวัยรุ่น ก่อนปี 2500 รัฐบาลสั่งเลิก โรงยาฝิ่น มีพิธีเผา ฝิ่น และอุปกรณ์การสูบฝิ่น ที่ท้องสนามหลวง

ก่อนหน้านี้ ฝิ่น เป็นสิ่งถูกกฎหมาย รัฐบาลออกกฎหมาย โดยคำสั่งคณะปฎิวัติ ของ จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์

ให้ฝิ่นเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ห้ามเสพ และมีไว้ในครอบครอง ตอนนั้นพวกเราอายุเข้าวัย Teenage จึงเป็น

คนไทยรุ่นแรกที่ปลอดฝิ่น ที่เป็นยาเสพติดที่ให้โทษมหันต์ คนที่เป็นหนุ่มก่อนพวกเรา เคยสูบฝิ่น ก็ดิ้นรน

หาสิ่งใหม่มาทดแทน ฮีโรอีน ก็เข้าเมืองไทย เริ่มแรกไม่มีใครรู้จัก ไม่รู้ถึงโทษของมัน พวกเราบางคนที่เป็น

วัยรุ่น แก่แดด เริ่มเสพ ฮีโรอีน โดยเรียกสิ่งเสพติดนี้ว่า "แค๊พ" บ้าง "ไอระเหย" บ้าง ไม่มีใครใช้คำว่า

ฮีโรอีน เคยเห็นเพื่อนรุ่นพี่ ดูด "แค๊พ" หรือ "ไอระเหย" นี้ ในร้านกาแฟ กลางหลังวังบูรพา เหมือนที่เห็น

ในหนังเรื่อง "GIA" สมัยนั้น ใช้กระดาษตะกั่ว ทำเป็นกระบวย วางเกล็ด "ไอระเหย" ลงไป แล้วจุดไม้ขีด

รนที่ก้นกลวย แล้วใช้หลอดดูด ควัน มี วิธีการ ที่ สวยงาม ระยับ เริ่มจาก แกะซองบุหรี่เปล่า เอากระดาษ

ตะกั่วที่ใช้ห่อบุหรี่ในซองบุหรี่ ออกมา คลี่ ให้แบน แล้วใช้ไม้ขีด จุดเผา กระดาษบางๆ ที่ติดประกบกับ

กระดาษตะกั่วให้ไหม้ กระดาษตะกั่วไม่ติดไฟ เพื่อลอกให้เหลือแต่เพียงกระดาษตะกั่ว แล้วก็มาพับเป็น

กะบวย มีมือจับอย่างสวยงาม ตอนนี้ ก็จะต้องทำหลอดดูด จะใช้ แบ็งค์ บาท ใหม่ๆ มาม้วนตามยาวให้เป็น

หลอด ต้องแบ็งค์ใหม่ ไม่งั้นจะยับ ย่น ใช้ด้ายเย็บผ้าที่เตรียมมา ผูกหัวท้ายหลอดที่ทำจากแบ็งค์บาทนี้ให้แน่น

ก็จะได้หลอดดูด แล้วก็ค่อยๆบรรจงวาง เกล็ดฮีโรอีน ลงในกระบวย ใช้ไม้ขีด หรือไฟแช๊กลน ดูดควัน

ตอนนั้น ทำอย่างเปิดเผย มีคนมองการเสพกันทั้งร้าน จึงต้องมีวิธีการที่ ตอนนั้นคิดว่าเป็น ศิลปะ อย่างที่ว่า

ต่อมา รัฐบาลประกาศถึงโทษของ "ไอระเหย" และปราบปรามผู้เสพ และมีไว้ในครอบครอง จึงเลิกเสพ

กันในที่สาธารณะ วัยรุ่น รุ่นผม หลายคน ติด "แค๊บ" ไปเรียบร้อยแล้ว คนที่ไม่ติด "แค๊บ" คือวัยรุ่น

ที่ไม่ค่อยมีเงิน จะกินยังไม่ค่อยมี "แค๊บ" สมัยนั้นถือว่าแพง จึงไม่ได้ทดลอง และติดยา นับว่าเป็นโชค

วัยรุ่นพวกเราที่รักการเป็นนักเลง ได้รับการสั่งสอนจากคนรุ่นพี่ว่า ถ้าจะเป็นนักเลง ต้องใจสู้ และ รูปหล่อ

ต้องพูดจาให้ดี เพื่อให้คนรัก และเกรงใจ ต้องไม่กินเหล้า ไม่สูบฝิ่น ส่วนบุหรี่ นั้นกฎนักเลงไม่ห้าม

เพราะ สูบแล้ว เท่ห์ นักเลงดังอย่าง "แดง ไบเล่ย" หรือ "ปุ๊ ระเบิดขวด" "จ๊อด เฮาดี้" จึงเก็บเงินไว้

แต่งตัวให้ หล่อ ทันสมัย ดีกว่าไปเสียเงินให้เรื่องอื่นเมื่อ "แค๊พ" "ไอระเหย" "ฮีโรอีน" เป็นสิ่งผิดกฎหมาย และเมื่อรู้ถึงโทษของมัน พวกเราหลายคน

เลิกเสพ หลายคนมีอาการลงแดง หลายคนเลิกไม่ได้ คงติด "แค๊พ" จนตายก่อนที่อายุจะเห็นเลข 3

หลายคนต้อง ทำการอด เหมือนอย่างที่เห็นในหนังเรื่อง GIA เราต้องจับเพื่อนที่ติดยามัดไว้บนเตียง

กลางสวน ปล่อยให้ร้องทุรนทุราย ขอความเห็นใจจากเพื่อน ว่า "กูตายแน่ เอายาให้กูหน่อย เกล็ดสุดท้าย

กูสัญญา" แต่พวกเราก็ใจแข็ง ส่งแต่ ข้าวและน้ำอย่างเดียว เพื่อน คลั่งอยู่หลายวัน จนอาการสงบจริงๆ

จึงแก้มัด และก็เลิกได้เด็ดขาด บางคนเลิกยาได้ แต่หันมาติดเหล้าแทน เพราะจะให้ลืมยา ต้องเมา

ก็เลยเมาเรื่อยไป เพื่อนประเภทนี้ จะมีชีวิตอยู่ยาวหน่อย แต่ไม่เห็น เลข 6

วัยรุ่นยุค 60 ไม่เคยมี ผู้หญิงติดยา ผมรับรอง และ ยืนยันได้ หลังจากยุค 60 แล้ว มาถึงยุค

Woodstock Beatles จึงเริ่มมี สาวๆ ติดยา เริ่มจาก กัญชา ก่อน จนถึง เฮโรอีน และ โคเคน

พัฒนามาเป็น ยาม้า หรือ ยาเสพติดในปัจจุบัน ที่หาง่าย และวิธีการเสพ ง่ายกว่า สมัยผมเป็นวัยรุ่น
ตอนเราเป็นวัยรุ่น ชีวิตเป็นสิ่งท้าทาย เราไม่กลัวอันตราย เราได้ยินโทษของ ยาเสพติด

เราก็ไม่กลัว เราบอกว่า "ชีวิตต้องวัดดวง" พอเราโตขึ้น เราจึงเข้าใจ เราจึงรู้ว่า ชตาชีวิต นั้น เรา

เลือกได้ แต่เราเลือกผิด แต่เราก็ไม่เสียใจ ถามว่า ถ้าเราย้อนเวลากลับไปเป็นวัยรุ่น โดยพกความคิด

เหมือนตอนเราอายุ 60 กว่าๆ ในวันนี้ไปด้วย เราจะแก้ไขชีวิตให้ดีกว่าทุกวันนี้ หรือไม่

เราก็ตอบไม่ได้ครับ


[/quote
"ไม่มีขายที่ร้าน อย่าซื้อ" เฉพาะที่มีขายตามร้านก็จะแย่แล้ว
perm.howdy


เมื่อวานนี้ เมื่อปี 1980 จอห์น เลนนอน ถูกยิงตายโดย เดวิด แชพแมน แฟนเพลงพันธ์แท้

ของ จอห์น เลนนอน นั่นเอง

จอห์น เลนนอน เป็นนักร้อง นักแต่งเพลง นักดนตรี นักเคลื่อนไหว เป็นผู้สร้างอารยธรรม

ใหม่ให้กับโลกดนตรี ประสพความสำเร็จสูงยิ่ง กับวงดนตรีที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์

"The Beatles" ภาพของ John Lennon กับ Yoko Ono ภาพนี้ถ่ายเมื่อปี 1968

John Lennon กล่าวไว้ว่า

"เป็นเรื่องปรกติ ย่อมมีสตรีผู้ยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังผู้ชายที่ งี่เง่า เสมอ"

“As usual, there is a great woman behind every idiot,”
aey_fm
QUOTE(perm.howdy @ Dec 9 2011, 09:39 AM) *
"เป็นเรื่องปรกติ ย่อมมีสตรีผู้ยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังผู้ชายที่ งี่เง่า เสมอ"

“As usual, there is a great woman behind every idiot,”


^____^"
perm.howdy


ดิฉันน้ำหนัก80กิโล อยากลดน้ำหนักมากๆ ใครมีวิธีมาแบ่งปันกันนะคะ


คำแนะนำจากผู้หวังดี

เค้า อกหัก อ่า ลด แปด กิโล อาทิตย์เดียวเอง

วิธี ผมได้ผลจริง เชิญ ทะเลทราย ซาฮาร่า สัก อาทิตย์

คำแนะนำจากผู้หวังร้าย

เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน

อย่าทานอาหารจำพวกแป้ง-ไขมัน

อย่ากินจุกจิก

ทานน้ำเยอะๆ*อย่าทานน้ำอัดลม

นอนหลับให้เพียงพอ

อย่าทานข้าวเย็น

ตื่นให้ทันกินข้าวเช้า7.00-9.00

ทานผักผลไม้ เยอะๆ

และสำคัญที่สุด ต้องห้ามใจตัวเองได้(อดทน)
perm.howdy


สิ่งที่ไม่มีในห้องน้ำชาย ที่ Terminal 21


เคยสงสัยไหม เวลามีใครบอกคุณว่า"คิดถึงจัง"
แต่ไม่เห็นเคยพยายามจะมาพบคุณเลยสักนิดเดียว


พยายามยิ้มร่าเริงและมีความสุขไว้เถิด
อย่าทำตัวเอง ให้คนที่เขาเกลียดคุณ สุขใจ

ถ้าคนสองคนที่เคยเป็นแฟนกัน แล้วมาคบกันเป็นเพื่อนได้
แสดงว่า ทั้งคู่ไม่เคยรักกันเลย หรือไม่ก็ ยังคงรักกันอยู่


ต้องยอมรับนะ ว่ามีคนบางคนคงอยู่ในหัวใจคุณเสมอ
ถึงแม้ว่า คนคนนั้นจะไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณแล้ว

เพลงเก่าเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญเท่า
เพลงที่มีความหมายในใจคุณ


การเป็นคนโสด ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีใครต้องการคุณ

แต่เป็นเพราะเทวดา กำลังยังคงบรรจงแต่งนิยายรักให้คุณอยู่
ความสัมพันธ์ที่ดีนั้น ไม่ใช่เพราะเราเข้าใจเพื่อนคนนั้นดี
แต่ ต้องเป็นการไม่ให้เกิดการเข้าใจผิด กับเพื่อนคนนั้น


อย่าแย่งแฟนคนอื่น เพราะเรายังหาแฟนไม่ได้


perm.howdy


สามีภรรยาวัยใกล้เกษียณ ไม่ได้ กุ๊กกิ๊ก กันมานานมาก จนสามี อึดอัด

เพราะ ภรรยา Say No ตลอดเวลา จึงไปปรึกษาแพทย์

สามี - ทำไงดีครับ ภรรยา ผมถึงจะเกิดอารมณ์ ซูซ่า เหมือนตอนสาวๆได้

หมอ - สบายมากครับ ผมจะจ่ายยาให้คุณไปให้ภรรยาคุณทาน ใส่ในกาแฟตอนเช้า

ประสิทธิภาพ ทันใจ ภายใน 12 ชั่วโมง แต่ระวังอย่าใช้มาก เพราะ ยาแรง

วันรุ่งขึ้น สามีรีบตื่นแต่เช้า ชงกาแฟ ให้ภรรยา ก่อนออกไปทำงาน หยิบยามาใส่ในกาแฟ

เพียง 1 เม็ด เพราะจำได้ว่าหมอบอกว่า ยาแรง แล้วหมอให้ยามา 2 เม็ด เสียดาย

ตัวสามีเองก็เลยทานเองซะ อีก 1 เม็ด

ตกค่ำ

ภรรยา
- พ่อ วันนี้แม่ไม่รู้เป็นไง อยากอยุ่ใกล้ชิด แบบ แนบแน่น กับ "ผู้ชาย" เหลือเกินฃ

สามี - พ่อก็เหมือนกัน แปลก "อยากกอดผู้ชายเหลือเกิน"
monopl
โลตัส เซเว่น บิ๊กซี อยู่ติดกัน ในเขตพระโขนง มีใครเคยไปบ้างคร้าบบบบบบบบบบบบrolleyes.gif

aey_fm
QUOTE(perm.howdy @ Dec 9 2011, 04:09 PM) *


ดิฉันน้ำหนัก80กิโล อยากลดน้ำหนักมากๆ ใครมีวิธีมาแบ่งปันกันนะคะ


คำแนะนำจากผู้หวังดี

เค้า อกหัก อ่า ลด แปด กิโล อาทิตย์เดียวเอง

วิธี ผมได้ผลจริง เชิญ ทะเลทราย ซาฮาร่า สัก อาทิตย์

คำแนะนำจากผู้หวังร้าย

เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน

อย่าทานอาหารจำพวกแป้ง-ไขมัน

อย่ากินจุกจิก

ทานน้ำเยอะๆ*อย่าทานน้ำอัดลม

นอนหลับให้เพียงพอ

อย่าทานข้าวเย็น

ตื่นให้ทันกินข้าวเช้า7.00-9.00

ทานผักผลไม้ เยอะๆ

และสำคัญที่สุด ต้องห้ามใจตัวเองได้(อดทน)ทำไม่ได้อยู่ข้อเดียว
aey_fm
QUOTE(perm.howdy @ Dec 9 2011, 04:30 PM) *


สิ่งที่ไม่มีในห้องน้ำชาย ที่ Terminal 21


การเป็นคนโสด ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีใครต้องการคุณ

แต่เป็นเพราะเทวดา กำลังยังคงบรรจงแต่งนิยายรักให้คุณอยู่
ความสัมพันธ์ที่ดีนั้น ไม่ใช่เพราะเราเข้าใจเพื่อนคนนั้นดี
แต่ ต้องเป็นการไม่ให้เกิดการเข้าใจผิด กับเพื่อนคนนั้น


อย่าแย่งแฟนคนอื่น เพราะเรายังหาแฟนไม่ได้
ถูก...ต้ม....ทุก...ข้อ...เรย....คร๊าบบบบบ
aey_fm
QUOTE(perm.howdy @ Dec 9 2011, 04:58 PM) *


สามีภรรยาวัยใกล้เกษียณ ไม่ได้ กุ๊กกิ๊ก กันมานานมาก จนสามี อึดอัด

เพราะ ภรรยา Say No ตลอดเวลา จึงไปปรึกษาแพทย์

สามี - ทำไงดีครับ ภรรยา ผมถึงจะเกิดอารมณ์ ซูซ่า เหมือนตอนสาวๆได้

หมอ - สบายมากครับ ผมจะจ่ายยาให้คุณไปให้ภรรยาคุณทาน ใส่ในกาแฟตอนเช้า

ประสิทธิภาพ ทันใจ ภายใน 12 ชั่วโมง แต่ระวังอย่าใช้มาก เพราะ ยาแรง

วันรุ่งขึ้น สามีรีบตื่นแต่เช้า ชงกาแฟ ให้ภรรยา ก่อนออกไปทำงาน หยิบยามาใส่ในกาแฟ

เพียง 1 เม็ด เพราะจำได้ว่าหมอบอกว่า ยาแรง แล้วหมอให้ยามา 2 เม็ด เสียดาย

ตัวสามีเองก็เลยทานเองซะ อีก 1 เม็ด

ตกค่ำ

ภรรยา
- พ่อ วันนี้แม่ไม่รู้เป็นไง อยากอยุ่ใกล้ชิด แบบ แนบแน่น กับ "ผู้ชาย" เหลือเกินฃ

สามี - พ่อก็เหมือนกัน แปลก "อยากกอดผู้ชายเหลือเกิน"


อ้าวแล้ว สามี เกิดติดใจจะทำงั้ยดี ฮ่าๆๆๆ ยุ่งละสิ
aey_fm
QUOTE(monopl @ Dec 9 2011, 05:05 PM) *
โลตัส เซเว่น บิ๊กซี อยู่ติดกัน ในเขตพระโขนง มีใครเคยไปบ้างคร้าบบบบบบบบบบบบrolleyes.gif


ง่ะ ขาด แฟมิลี่มาร์ท สนุกจริงๆ อยู่ช่วงไหนเอ่ย เอ๋ไม่ยักเห็นผ่านบ่อยๆ คะ^^
aey_fm


aey_fm
ที่สุดของ คนค้นฅนอวอร์ด ๒ 28 Dec.10 2/4ปีนี้รางวัลที่สุดของคนดี คนค้นฅน เลื่อนไปเพราะเหตุน้ำท่วม นำคลิปเก่าเมื่อปีที่แล้วมาได้ชม
aey_fm
ชีวิตลิขิตเอง น้องตั๊ก อธิศรี สงเคราะห์เหรียญทอง คนกล้า พาราลิมปิก สมชาย ดวงแก้วGirl play piano with no finger on one hand


ไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่ เท่า กำลังใจ
aey_fm
ชาติชาย เชี่ยวน้อย แชมป์โลกรุ่นฟลายเวท 3สมัย 3สถาบันเอ๋ ลืมๆ ไปแล้วคะ มีใครพอนึกออกบ้างมั้ยคร๊า อยากฟัง
aey_fm
ใหม่เมื่อถึงเวลาก็เป็นแบบเนี่ย เง้อออ~

aey_fm
อธิษฐาน
นภา หวังในธรรม
อธิษฐานเอย สองมือจับพาน ประดับพวงบุปผาชาติ
ขอกุศลผลบุญ จงมีแก่ผู้ทำคุณ ประโยชน์ไว้ในชาติ
อย่ามีการคิดร้าย มุ่งทำลายชาติไทย
ขอให้ทุกคนสนใจ ห่วงใยประเทศชาติ
ให้ไทยเรานี้ มีความสามารถ
ช่วยตัวช่วยชาติ ทำให้ไทยเป็นเมืองทอง

อธิษฐานเอย สองมือจับพาน ประดับพวงผกากรอง
ขอไทยรักไทย ร่วมเป็นมิตรจิตใจ
ถือไทยเป็นพี่น้อง อย่ามีการยุแยก
อย่าทำให้แตกร้าวฉาน ขอให้ช่วยกันสมาน
เพื่อนไทยทั้งผอง มุ่งสามัคคี เหมือนพี่ เหมือนน้อง
กลมเกลียวเกี่ยวข้อง รักกันทั่วทุกคน.
aey_fm
อธิษฐาน ๒ขอไทย รักไทยร่วมเป็นมิตรมั่นใจ ถือไทยเป็นพี่น้อง
อย่าให้ใครยุแยก จะทำให้แตกร้าวฉาน
ขอให้ช่วยกันสมาน เพื่อนไทยทั้งผอง
aey_fm
ลอกเค้ามาอีกที คนไทยเข้าดูเว็บหนังโป๊เป็นอันดับ 1 มากกว่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นแหล่งผลิตหนังโป๊รายใหญ่
มากกว่าสวีเดนทีึ่ได้ชื่อว่าเป็นแดนfree sex
มากกว่าทุกๆประเทศที่เปิดกว้างกับเรื่องแบบนี้

ไม่รู้สินะ บ้านเราหลายๆ อย่างดูขัดแย้งในสังคมสับสน เหอๆๆ
เอ๋ ไม่มีความเห็น หุหุ

ฮง เจริญพาศน์
QUOTE(aey_fm @ Dec 9 2011, 12:32 PM) *
ใหม่เมื่อถึงเวลาก็เป็นแบบเนี่ย เง้อออ~


รูปบน ใหม่
รูปล่าง ใหม่กว่า
เก่ากว่ามันเป็นสนิม ใหม่กว่าหน้าตาจุ๋มจิ๋ม รูปล่าง รับรอง กอด อุ่นกว่า
ฮง เจริญพาศน์
QUOTE(aey_fm @ Dec 9 2011, 12:28 PM) *
ชาติชาย เชี่ยวน้อย แชมป์โลกรุ่นฟลายเวท 3สมัย 3สถาบันเอ๋ ลืมๆ ไปแล้วคะ มีใครพอนึกออกบ้างมั้ยคร๊า อยากฟัง

ชาติชาย เชี่ยวน้อย ผมเคยไปดู ที่บ้านในซอยวัดบางเสาธง คนดังอีกคนในซอยนั้นคือ ป.อินทรปาลิต
ผมเรียนอยู่ประมาณ ป.๕ หรือ ป.๖ จะไปบ้านเพื่อนที่วัดบางเสาธงบ่อยๆ สมัยนั้นไม่ใช่ใกล้ๆจากวัดแจ้ง (โรงเรียน)
เด็กๆเห็นคนมีชื่อเสียง ก็ไม่กล้าพูดอะไรได้แต่มองดู แต่จำได้ ป.อินทรปาลิต เคยเอากระดาษที่มีข้อเขียนด้วย
ลายมือตัวเองให้พวกเราเด็กๆได้อ่าน บ้านชาติชาย ตอนนั้นกำลังเพิ่งจะทำรั้ว แต่ก็เปิดให้ เด็กๆเข้าไปดู
ที่จำได้ติดหูติดตาคือ ห้องลดน้ำหนัก เป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆทำจากสังกะสี ในห้องร้อนที่สุด ชาติชาย
เข้าไปให้เหงื่อออก เป็นการลดน้ำหนัก ที่จำได้แม่น เพราะอยู่ข้างนอก ถึงแม้จะเป็นสวนก็ยังร้อน ชาติชาย
คงอายุเกือบเจ็ดสิบแล้ว ครั้งสุดท้ายเคยอ่านเจอว่า อยู่ที่เชียงใหม่ ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไร พี่เพิ่ม คงมีอะไรมาเล่า
มากกว่า ถ้าผมจำไม่ผิดค่ายมวยค่ายแรกของชาติชาย อยู่หลังวัดใหม่พิเรนทร์ (โพธิ์สามต้น)
ฮง เจริญพาศน์
QUOTE(aey_fm @ Dec 8 2011, 01:42 AM) *
QUOTE(perm.howdy @ Dec 7 2011, 09:55 AM) *


รองเท้าคู่นี้ ว่ากันว่า เป็นรองเท้าขี่ม้า ของผู้ดีอังกฤษ Chelsea Boot

ในสมัย วิคตอเรีย ปี 1962 Brian Epstien ผู้จัดการของ John Lennon

ไปพบในร้าน Anello Davide ใน ลอนดอน แล้วปิ๊ง เพราะบอกว่ามันเข้าชุด

กับกางเกงขาบาน และ ชุดของ Beatles เหมือน แพะ กับ แกะรองเท้าคู่นี้เรียก Ruby Slipper เป็นรองเท้าที่ Judy Garland ใส่ในหนังเรื่อง

Wizard of Oz หนังเพลงโบราณที่มีเพลงดังจนเป็นอมตะ Over The Rainbow

ข่าวบอกว่าจะเปิดประมูลที่ New York Plaza Athenee ในวันที่ 16 ธันวานี้

คาดว่าราคาประมูลคงสูงเกิน 3 ล้านเหรียญ รองเท้าคู่นี้ เบอร์ 5 สตรี เซเลบไทย

คนไหนใส่เบอร์นี้ เชิญบินไปประมูลได้ที่นิวยอร์คยิ่งแก่ขึ้นขี้เหนียว เมื่อก่อนอยากซื้ออะไร อยากได้ ตัดใจซื้อได้ไม่ต้องคิด

แต่แพงสุดของโซ๊ยหมวย เทวินทร์ กัดฟันซื้อเรย แต่ก็คุ้มราคาคะ

ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ อิอิ


ผมเองซื้อ เทวินทร์ มาคู่หนึ่ง ต้องเอากลับไปไว้ที่เมืองไทย อากาศเย็นๆ เอาไม่อยู่ เดี๋ยวนี้
ใส่แต่ของโหล สู้สมัยเด็กๆไม่ได้ เสื้อผ้า รองเท้า ตัดทั้งนั้น
monopl
QUOTE(aey_fm @ Dec 9 2011, 09:49 PM) *
QUOTE(monopl @ Dec 9 2011, 05:05 PM) *
โลตัส เซเว่น บิ๊กซี อยู่ติดกัน ในเขตพระโขนง มีใครเคยไปบ้างคร้าบบบบบบบบบบบบrolleyes.gif


ง่ะ ขาด แฟมิลี่มาร์ท สนุกจริงๆ อยู่ช่วงไหนเอ่ย เอ๋ไม่ยักเห็นผ่านบ่อยๆ คะ^^

สุขุมวิท 93 เคยไปไหมครับ laugh.gif
aey_fm
QUOTE(monopl @ Dec 10 2011, 08:35 AM) *
QUOTE(aey_fm @ Dec 9 2011, 09:49 PM) *
QUOTE(monopl @ Dec 9 2011, 05:05 PM) *
โลตัส เซเว่น บิ๊กซี อยู่ติดกัน ในเขตพระโขนง มีใครเคยไปบ้างคร้าบบบบบบบบบบบบrolleyes.gif


ง่ะ ขาด แฟมิลี่มาร์ท สนุกจริงๆ อยู่ช่วงไหนเอ่ย เอ๋ไม่ยักเห็นผ่านบ่อยๆ คะ^^

สุขุมวิท 93 เคยไปไหมครับ laugh.gif


อะ ตกสำรวจ ไว้จะไปชมสักหน่อยนะ ร้านย่อยแถวบ้านตายเรียบแน่ หุหุ tongue.gif
aey_fm


aey_fm
QUOTE(ฮง เจริญพาศน์ @ Dec 10 2011, 01:34 AM) *
QUOTE(aey_fm @ Dec 8 2011, 01:42 AM) *
QUOTE(perm.howdy @ Dec 7 2011, 09:55 AM) *


รองเท้าคู่นี้ ว่ากันว่า เป็นรองเท้าขี่ม้า ของผู้ดีอังกฤษ Chelsea Boot

ในสมัย วิคตอเรีย ปี 1962 Brian Epstien ผู้จัดการของ John Lennon

ไปพบในร้าน Anello Davide ใน ลอนดอน แล้วปิ๊ง เพราะบอกว่ามันเข้าชุด

กับกางเกงขาบาน และ ชุดของ Beatles เหมือน แพะ กับ แกะรองเท้าคู่นี้เรียก Ruby Slipper เป็นรองเท้าที่ Judy Garland ใส่ในหนังเรื่อง

Wizard of Oz หนังเพลงโบราณที่มีเพลงดังจนเป็นอมตะ Over The Rainbow

ข่าวบอกว่าจะเปิดประมูลที่ New York Plaza Athenee ในวันที่ 16 ธันวานี้

คาดว่าราคาประมูลคงสูงเกิน 3 ล้านเหรียญ รองเท้าคู่นี้ เบอร์ 5 สตรี เซเลบไทย

คนไหนใส่เบอร์นี้ เชิญบินไปประมูลได้ที่นิวยอร์คยิ่งแก่ขึ้นขี้เหนียว เมื่อก่อนอยากซื้ออะไร อยากได้ ตัดใจซื้อได้ไม่ต้องคิด

แต่แพงสุดของโซ๊ยหมวย เทวินทร์ กัดฟันซื้อเรย แต่ก็คุ้มราคาคะ

ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ อิอิ


ผมเองซื้อ เทวินทร์ มาคู่หนึ่ง ต้องเอากลับไปไว้ที่เมืองไทย อากาศเย็นๆ เอาไม่อยู่ เดี๋ยวนี้
ใส่แต่ของโหล สู้สมัยเด็กๆไม่ได้ เสื้อผ้า รองเท้า ตัดทั้งนั้น


ตลาดนัดเท่านั้น อยากไปตลาดบองมาเช่ จัง เคยไปแต่ลืมแล้ว เอิ๊กๆๆ
aey_fm
QUOTE(ฮง เจริญพาศน์ @ Dec 10 2011, 12:58 AM) *
QUOTE(aey_fm @ Dec 9 2011, 12:32 PM) *
ใหม่เมื่อถึงเวลาก็เป็นแบบเนี่ย เง้อออ~


รูปบน ใหม่
รูปล่าง ใหม่กว่า
เก่ากว่ามันเป็นสนิม ใหม่กว่าหน้าตาจุ๋มจิ๋ม รูปล่าง รับรอง กอด อุ่นกว่า


ความอ้วนไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้หญิงดีต่อไปแล้ว เอ๋เห็นสาวจ่ำหม่ำ ปานกลาง ถึงมาก มีแฟนถมไป

อุ่นอย่าบอกใครเชียว แล้วแต่รสนิยม และสาวอ้วนก็กล้าแต่งตัว เฉียบ เฉี่ยว สวย ไม่แฟนสาวผอมนะคร๋า^^
aey_fm
QUOTE(ฮง เจริญพาศน์ @ Dec 10 2011, 01:24 AM) *
QUOTE(aey_fm @ Dec 9 2011, 12:28 PM) *
ชาติชาย เชี่ยวน้อย แชมป์โลกรุ่นฟลายเวท 3สมัย 3สถาบันเอ๋ ลืมๆ ไปแล้วคะ มีใครพอนึกออกบ้างมั้ยคร๊า อยากฟัง

ชาติชาย เชี่ยวน้อย ผมเคยไปดู ที่บ้านในซอยวัดบางเสาธง คนดังอีกคนในซอยนั้นคือ ป.อินทรปาลิต
ผมเรียนอยู่ประมาณ ป.๕ หรือ ป.๖ จะไปบ้านเพื่อนที่วัดบางเสาธงบ่อยๆ สมัยนั้นไม่ใช่ใกล้ๆจากวัดแจ้ง (โรงเรียน)
เด็กๆเห็นคนมีชื่อเสียง ก็ไม่กล้าพูดอะไรได้แต่มองดู แต่จำได้ ป.อินทรปาลิต เคยเอากระดาษที่มีข้อเขียนด้วย
ลายมือตัวเองให้พวกเราเด็กๆได้อ่าน บ้านชาติชาย ตอนนั้นกำลังเพิ่งจะทำรั้ว แต่ก็เปิดให้ เด็กๆเข้าไปดู
ที่จำได้ติดหูติดตาคือ ห้องลดน้ำหนัก เป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆทำจากสังกะสี ในห้องร้อนที่สุด ชาติชาย
เข้าไปให้เหงื่อออก เป็นการลดน้ำหนัก ที่จำได้แม่น เพราะอยู่ข้างนอก ถึงแม้จะเป็นสวนก็ยังร้อน ชาติชาย
คงอายุเกือบเจ็ดสิบแล้ว ครั้งสุดท้ายเคยอ่านเจอว่า อยู่ที่เชียงใหม่ ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไร พี่เพิ่ม คงมีอะไรมาเล่า
มากกว่า ถ้าผมจำไม่ผิดค่ายมวยค่ายแรกของชาติชาย อยู่หลังวัดใหม่พิเรนทร์ (โพธิ์สามต้น)


ขอบคุณคร๊า เฮียฮง เส้นทางอาชีพสายนี้ว่าไปแล้วบั้นปลายจะไม่สู้จะดีนัก ถ้าตอนรุ่งๆ ไม่เก็บบริหารเงินให้ดีนะคะ

ห้องซาวน่า ไทยประดิษฐ์ คิดค้นเอง เก่งจัง เอ๋ เคยดูเค้าต่อยแต่ต่อภาพไม่ได้ลืมหมดแล้ว เหอๆๆๆ
aey_fm
คุณรู้สึกสยองแฟนตัวเองบ้างมั้ยเวลาอยู่ด้วยกัน จากคุณ : เรย์ลีย์

http://www.pantip.com/cafe/lumpini/topic/L.../L11438242.html

บางคำตอบก็ขำ บางคนตอบตรงดี กระแทกใจ เอ๋ เคยเห็นผู้หญิงประเภทนี้ ไม่ถึงกับไปข้อสามหรอกคะ

แต่ให้ผู้ชายซื้อทุกอย่างให้ ซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้ทุกสัปดาห์ ทุกเรื่องตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า เอ่อ แค่เป็นแฟนกันนะ

แล้วมาบ่นว่าเค้าไม่มาขอสักที ...แต่บางคนให้ตายก็ไม่ให้ผู้ชายจ่ายนะ แล้วแต่ว่าจ่ายอะไรให้

เห็นแย่งกันออก ชายจะจ่ายให้ หญิงไม่ยอม จนผู้ชายอ่อนใจ อืมม พึงพากันได้ในเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ

แต่ถ้าหญิงเค้าไม่อ้อน ไม่เรียกร้องก็ไม่ต้องเอาใจ เอาใจต้องดูเป็นเรื่องๆ ไป ผู้หญิงก็สงวนทีท่าสะหน่อย

ใช่ว่าเป็นแฟนต้องให้เค้าเอาใจใส่ดูแลยิ่งกว่า มารดา อันนี้ก็มากไป พอดิบ พอดี นะ
aey_fm

รวมมิตรศัพท์ฮิตติดหูในช่วงน้ำท่วม


ระหว่างช่วงรอน้ำมาเยือน ก็จะได้ยินคำศัพท์ต่างๆ เหล่านี้ ก็ไม่รู้ว่าจะต้องประสบพบเจอกับคำศัพท์คำไหนกับเค้าบ้างนะคะ

ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่เราได้ติดตามข่าวสารอุทกภัยอย่างใจจดใจจ่อ ไม่ว่าจะเป็นการแถลงข่าวของ ศปภ., กทม., กปน. (จะเยอะไปไหน) ก็ทำเอาบางคนสะดุดหูกับคำศัพท์แปลก ๆ ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แบบว่า เพิ่งจะมาได้ยินเป็นครั้งแรกก็ช่วงน้ำท่วมนี่แหละ แถมยังได้ยินคำนั้นบ่อย ๆ วันละสามเวลา จนต้องขอไปเสิร์ชหาความหมายกันเสียหน่อย ไหนลองมาดูซิว่า หน้าน้ำยามนี้ มีคำ ๆ ไหนที่เราได้ยินกันจนเบื่อบ้าง

ศปภ. : หรือ "ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม" ที่แรงตั้งแต่ออกสตาร์ท เพราะถูกชาวบ้านวิจารณ์อย่างหนัก ว่า ให้ข้อมูลไม่ตรงกับสถานการณ์ความเป็นจริง แถมยังมีนักวิชาการกล่าวหาว่า ปกปิดข้อมูลอีกต่างหาก งานนี้ทำเอาชาวอินเทอร์เน็ตหลงรัก ศปภ.กันเป็นแถว แอบตั้งชื่อใหม่ให้ ศปภ. มากมาย ไม่ว่าจะเป็น "ศูนย์ปกปิดภัยพิบัติแห่งชาติ", "ศูนย์ปั่นป่วนพิภพแห่งชาติ", "ศูนย์ปล่อยข่าวโกลาหลซ้ำเติมภัยพิบัติแห่งชาติ", "ศูนย์ปัญญาอ่อนและเป็นภัยต่อประเทศชาติ" และอื่น ๆ ที่ฟังแล้วแสบจริง ๆ

เอาอยู่ : คำฮิตติดหูของผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทุกท่าน บ่อยครั้งที่ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม ว่าน้ำจะทะลักจุดนี้ไหม กรุงเทพมหานครจะรอดพ้นน้ำท่วมหรือไม่ คำว่า "เอาอยู่" จะหลุดออกมาจากปากของท่านทั้งหลาย สุดท้ายแล้ว "เอาอยู่" สมพรปากหรือไม่ พิจารณากันเอาเองนะจ๊ะ

ไซฟ่อน : ศัพท์ที่สุดแสนจะไม่คุ้น ปรากฏให้เราได้ยิน หลังจากน้ำเริ่มทะลักลงมาจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์แล้ว หลายคนฟังเผิน ๆ คิดว่าเรียกว่า "ไซง่อน" ชื่อเมืองของเวียดนามไปซะอย่างนั้น แต่จริง ๆ แล้ว "ไซฟ่อน" หมายถึง ท่อที่ใช้สำหรับระบายน้ำ โดยการสอดท่อใต้แนวคันกั้นน้ำ หรือวางไว้บนคันกั้นน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำไปอีกด้านหนึ่ง รู้แล้วก็อย่าเรียกผิดล่ะ อายเค้า (555)

บิ๊กแบ๊ก : อย่าฟังผิดเป็นบิ๊กแบงวงดนตรีเกาหลีนะจ๊ะ เพราะ บิ๊กแบ๊ก เป็นคำที่ใช้เรียกกระสอบทรายใหญ่บิ๊กเบิ้มที่แบบว่ามีขนาดความกว้างถึง 1 เมตร ยาว 1 เมตร สูงเมตรครึ่ง ซึ่ง ศปภ. สั่งทำพิเศษ เพื่อวางทำเป็นกำแพงกั้นน้ำไม่ให้ไหลทะลักกรุงเทพมหานครชั้นในนั่นเอง จะช่วยได้มากแค่ไหนต้องรอดู

EM Ball : กำลังเป็นที่ต้องการของแทบจะทุกบ้านที่ประสบภาวะน้ำ (เน่า) มาเยือนโดยมิได้รับเชิญ เพราะเจ้า EM Ball นี้ เป็นก้อนจุลินทรีย์ที่ถูกผลิตขึ้น เพื่อจะมาช่วยฟื้นฟูสภาพน้ำเน่าเสียให้กลับมามีสภาพดีขึ้น ผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำเน่าจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับกลิ่นสุดจะทนอีกต่อไป

เรือดันน้ำ : ได้ยินครั้งแรกหลังจากมีข่าวว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ฟังคำถามผู้สื่อข่าวเรื่องอนุมัติเรือดำน้ำของกองทัพเรือ เป็น "เรือดันน้ำ" ไปซะนั่น ทำเอาคนแซวกันใหญ่ว่า "เรือดันน้ำ" มันมีที่ไหน ก่อนจะถึงบางอ้อว่า "เรือดันน้ำ" น่ะมีจริง ๆ นะ โดยเป็นความพยายามที่จะใช้เรือยนต์ขนาดใหญ่ผลักดันน้ำให้ไหลออกสู่ทะเลเร็วขึ้น ดังที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน ไม่ใช่ว่าทีมโฆษกของนายกฯ ออกมาโบ้ยมั่ว ๆ แต่ประการใด

เท้อ : ทุกครั้งที่เปิดไปฟังการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำของ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ เรามักจะได้ยินอาจารย์พูดคำว่า "น้ำเท้อ" อยู่เสมอ หลายคนเข้าใจว่า คำว่า "เท้อ" อาจมาจากการผสมคำเอาเองระหว่าง "เอ่อ+ท้น" (ซะงั้น) แต่เมื่อตรวจสอบจากพจนานุกรมแล้ว "เท้อ" หมายถึง อาการที่นํ้าขึ้นมากเต็มที่แล้วไม่ลดลงชั่วระยะหนึ่ง เรียกว่า "นํ้าเท้อ" นั่นเอง มิใช่ศัพท์บัญญัติใหม่แต่ประการใด

เจิ่ง : มาพร้อม ๆ กับคำว่า "เท้อ" หลายคนไม่เข้าใจว่า "น้ำเจิ่ง" แปลว่าอะไร เคยได้ยินแต่ "เจิ่งนอง" เราเลยไปเปิดความหมายในพจนานุกรมให้ ได้ความว่า "เจิ่ง" หมายถึง แผ่ไปมากกว่าปกติ ซึ่งจะใช้เฉพาะกับ "น้ำ" นั่นเอง

น้ำตลบหลัง : ชาวฝั่งธนบุรี หรือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาคงจะคุ้นหูคำ ๆ นี้เป็นอย่างดี เพราะคำ ๆ นี้ มาพร้อมกับการประเมินสถานการณ์น้ำท่วมในฝั่งตะวันตก โดยเป็นความกังวลที่เกิดขึ้น เนื่องจากเห็นว่า น้ำที่ไหลมาจากบางบัวทอง บางใหญ่ รุนแรงน่ากลัวเหลือเกิน และหากน้ำเดินทางไปลงคลองมหาสวัสดิ์ และทวีวัฒนา เพื่อไปลงแม่น้ำท่าจีนไม่ได้ เพราะแม่น้ำท่าจีนอยู่ในสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงพอดี งานนี้ ย่อมจะทำให้แม่น้ำท่าจีนตลบหลังกลับมาท่วมชาวฝั่งธนบุรีอย่างแน่นอน และก็เป็นจริงดังที่ทุกฝ่ายคาดการณ์ไว้

มวลน้ำก้อนใหญ่ : คำ ๆ นี้ฮิตติดปากผ่านหน้าจอโทรทัศน์ และสื่อมวลชนมาตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมปี 2553 ซึ่งก็ทำเอาคนสงสัยกันว่า น้ำนี่มันนับเป็น "ก้อน" ได้ด้วยหรือ??? แต่ก็เป็นคำที่เปรียบเทียบถึงการไหลและความรุนแรงของน้ำได้เห็นภาพดีจริง ๆ ว่ามั้ย...

พื้นที่เฝ้าระวัง : เอิ่มมม...คงไม่มีใครอยากให้แขวง และเขตที่อยู่อาศัยของตัวเองถูกตีตราด้วยคำ ๆ นี้เป็นแน่แท้ เพราะนั่นหมายความว่า น้ำได้เริ่มไหลซึมมาในพื้นที่ของคุณแล้ว และกำลังจะไปพบกันที่บ้านของท่านในเร็ว ๆ นี้ อะจึ๋ยยย...

เก็บข้าวของขึ้นที่สูง/เก็บข้าวของขึ้นชั้น 2 : มาพร้อม ๆ กับคำว่า "พื้นที่เฝ้าระวัง" เพราะเมื่อใดที่มีการประกาศให้เขตใดเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง หรือพื้นที่เสี่ยง นั่นหมายความว่า สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือ "เก็บข้าวของขึ้นที่สูง" และสิ่งต่อไปที่จะตามมาคือ "อพยพไปยังศูนย์พักพิงที่ทางการจัดไว้ให้" (ว่าแต่อยู่ที่ไหนอ่ะ???)

aey_fm


aey_fm
ขวด 4 ขวด บอกวงจรชีวิต
คุณกำลังเกินทางไปถึงขวดไหนแล้ว
aey_fm


พักสายตา.....เถอะนะคนดี
aey_fm


ใกล้ปีใหม่ กู๋เพิ่ม มีงานต้องเดินสายแหง๋ม เล่นไม่คนเดียวก่อน ช่วงนี้หลังสี่ทุ่มเงียบมาก

แทบไม่ได้ขายหรอก เปิดเล่นๆ เล่นไป ทำงานไป ดีกว่ายังงั้ยเงินเข้านิด เข้าหน่อยก็ยังดี

เค้าว่า เจองู กับ เจอแขก ควรตีใครก่อน ได้ฟังแต่เด็กนะ

ไม่รู้สึกว่าชิงชังผู้หญิงคนไหนในชีวิตเท่ายัย คนนี้

คนที่ไม่ชอบก็อวยชัยให้พรกันเป็นแถวอย่างสวยงาม ขาประจำที่ชอบก็สรรเสริญ เยินยอกันเข้าไป

คนที่อยู่ในกรอบประเพณีอันดีงาม แม่เจ้าประคู๊นนน หล่าไม่เหลือ ไม่เป็นผู้เป็นคน

แถมลามปามมีว่า พี่เช็ค รายการคนค้นฅน....ของชั้นอีก เลือดขึ้นหน้าตอนจะสิ้นปี

สงสัยไม่เคยดูดนมแม่ ผ่า สิ ยัวะ มาก ความดีงาม รู้จักสะกดเป็นมั้ย ห่านเอ๊ยยยย

twisted.gif
aey_fm
เปลี่ยนศัตรูในใจ ให้กลายเป็นมิตร - พระไพศาล วิสาโล

http://soundcloud.com/visalo/track-22

เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้ได้เพราะนี่ คือ ธรรมดาของชีวิต จะเป็นความผิดพลาด ความไม่สำเร็จ ความพ่ายแพ้ก็เป็นธรรมดาของชีวิต แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่พัฒนาตน เราทำเต็มที่ แต่ไม่ไปหลงกับความสำเร็จ เพราะความสำเร็จเป็นของชั่วคราว ไม่ใช่มิตรแท้ ความสำเร็จนำมาซึ่งโชคลาภ สรรเสริญ ทำให้เสียผู้เสียคน อย่างนักกีฬาโอลิมปิคหลายคนก็เสียผู้เสียคนเพราะความสำเร็จ เพราะมันเป็นมิตรเทียม

ลองหามิตรแท้จากความไม่สำเร็จ หามิตรแท้จากความพ่ายแพ้ หามิตรแท้จากอุปสรรค หรือแม้กิเลสในใจ ความทุกข์ ความเศร้าในใจ ถ้าเราไม่มีสติเราก็พยายามไปกดมันเอาไว้ เราต้องเรียนรู้ที่จะเห็นมัน อยู่กับมันตามที่เป็นจริง

การเจริญสติปัฏฐาน คือ การเปลี่ยนมุมมอง คิดดีก็ตาม คิดชั่วก็ตาม ให้เห็นมันเป็นธรรมดา

การเจริญสติปัฏฐาน คือ การทำให้ โทสะ โมหะ ความเศร้า ความเบื่อ ความหงุดหงิด เป็นประโยชน์ขึ้นมา พวกนี้เป็นของดี มีประโยชน์ มีคุณค่า เป็นอุปกรณ์ที่สร้างให้สติเจริญงอกงาม และเป็นครูสอนให้เราเห็นสัจธรรมความจริง ว่ามันไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ความเครียดไม่ใช่ของเรา ไม่น่าเอา แต่ทำไมเราไปยึดว่าเป็นของเรา ยึดที่ไร เราก็เครียดและทุกข์ แต่ถ้าเราไม่ยึดมัน จะเห็นแค่ความเครียดความทุกข์เกิดในใจเรา มันก็อยู่ของมันอย่างนั้น ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา และถ้าเห็นต่อไป ก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรเที่ยงแม้กระทั่งความสุข แม้แต่ความสุขก็เจือไปด้วยทุกข์ แม้แต่ความสุขก็ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ทั้งหมดนี้เริ่มต้องจากการเห็นสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะอกุศลธรรม สติปัญญาเกิดด้วยเพราะเหตุนี้ นี้คือการเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร

พระไพศาล วิสาโลแปะไว้กระทู้นี้แหร่ะ ๆ ไม่ใช่ง่ายๆ เปลี่ยนศัตรูในใจ ให้กลายเป็นมิตร บางคนอาจไม่เห็นด้วย วิถีทางใคร

สุดแล้วแต่จะแก้ปัญหา มุมมอง และองค์ประกอบต่างกัน
nanoka
ดูวูดดี้อยู่ สัมภาษณ์ Hugh Jackman คนที่เล่นเป็น Wolverine ใน X-Men

บอกไว้ก่อนเผื่อพี่เอ๋สนใจ
nanoka
พี่เอ๋ ทรูวิชั่นมีช่อง KBS แล้วนะคะ ของโอ๋อยู่ช่อง D144 (แบบดิจิทัล)

แต่อนาล็อกไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่า ลองหาดูแล้วกัน
aey_fm
QUOTE(nanoka @ Dec 11 2011, 10:46 PM) *
ดูวูดดี้อยู่ สัมภาษณ์ Hugh Jackman คนที่เล่นเป็น Wolverine ใน X-Men

บอกไว้ก่อนเผื่อพี่เอ๋สนใจ


ใจจ้า เด๋วดูย้อนหลังนะ เฝ้าร้านอยู่ข้างล่างไม่มีช่องนี้ อนาถาชิปุ๋งงงงง huh.gif
aey_fm
QUOTE(nanoka @ Dec 11 2011, 10:48 PM) *
พี่เอ๋ ทรูวิชั่นมีช่อง KBS แล้วนะคะ ของโอ๋อยู่ช่อง D144 (แบบดิจิทัล)

แต่อนาล็อกไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่า ลองหาดูแล้วกัน


เวลาไหนเด๋วหาดูในหนังสือนะ ช่วงนี้โอ๋ดูหนังเกาหลีหรือเปล่า

พี่ไม่มีเวลาดูเรย หนังซื้อมากะแจกได้รู้แล้ว รู้แรด ฮ่าๆๆๆ ดูไม่ไปถึงไหน

คู่หูไม่ยอมกลับห้อง จ๊ากกก ทำห้อง ตกแต่ง ใหม่เอี่ยม...แล้ว หวังว่าจะหายผวา นานแล้ว

ห้องเรยไม่ว่าง ดูหนังส่วนตัวลำบากอ่ะ
dry.gif
aey_fm


เพิ่งเจอ True x-zyte เกาหลีเล่นเกมส์ เหมือนของญี่ปุ่นเรย หุหุ happy.gif
aey_fm


โอ๋ๆๆ ดูที่นี่หมอชิตก่อน ไปเปิบติดดิน ....เย๊ๆๆๆ
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2016 Invision Power Services, Inc.